PORTAL er navngivet ud fra portene gennem byens karakteristiske volde rundt om indre by. PORTAL skal hjælpe forfattere/projekter til at træde både ind og ud af porten til et univers fyldt nye muligheder.