Vi har glædet os. Velkommen til!

NYT MUSICALTEATER FÅR ØKONOMISK HÅNDSRÆKNING

Kulturministeren har sammen med sine politiske kollegaer besluttet at give tilskud til etableringen af et nyt musicalteater i Fredericia de næste 4 år.

Med hjælp fra staten kommer borgere igen til at kunne opleve musicals i Fredericia. I 2021-2024 vil det nye teater, Fredericia Musicalteater, få et statsligt udviklingstilskud på 8,7 mio. kr. årligt. Bag beslutningen står regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne.

KULTURMINISTER JOY MOGENSEN SIGER:

”De store kulturoplevelser er bestemt ikke kun noget, der hører hjemme i hovedstaden.  Fredericia har før bevist, at de har været garant for at skabe musicals, der er nået ud til et bredt udsnit af borgere. Det mener jeg og mine politiske kollegaer, at de også skal have mulighed for i fremtiden.”

Kim Valentin og Ellen Trane Nørby, Venstre, siger:                    

”Fredericia har i mange år båret den gule trøje i musicalbranchen både på scenen og i Uterus som uddannelsesinstitution. Det vil vi gerne sikre, at de kan blive ved med, for vi ved også, at det betyder alverden for hele trekantsområdet, både kulturelt og arbejdspladsmæssigt. Så vi glæder os over, at de nu får muligheden for at fortsætte det gode arbejde de næste mange år. I en tid hvor al kultur er hårdt ramt, så glæder det os ekstra, at vi kunne skabe denne løsning.”

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, siger:

”Fredericia Teater er en juvel i dansk kulturliv. Det har ikke bare sat Fredericia på danmarkskortet, men musical-danmark på europakortet. Derfor har Dansk Folkeparti været meget optaget af at finde en ordning, så Fredericia Teater kan køre videre i ny form. Det handler ikke bare om selve teatret, men om hele den kultur og det liv, der er opstået omkring teatret. Derfor er dagen i dag en god dag. Vi har fundet en løsning, som giver mulighed for, at Fredericia Teater igen kan få §5-status, og jeg glæder mig til at følge de gode folk omkring det nye teater i Fredericia i de kommende mange år.”

Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti, siger:

”Musicalteater er blevet meget populær for mange dansker,e og her ser jeg, at Fredericia Musicalteater har en vigtig rolle i at udvikle udtrykket. SF er glade for, at det er lykkedes at finde en løsning på den nye situation, så der igen kan komme gang i musicalscenen særligt her i det jyske.”

Zenia Stampe, Radikale Venstre, siger:

”Fredericia Teater har i mange år spillet en afgørende rolle for at udvikle og udbrede musicalgenren i Danmark. Vi håber, at de med denne aftale igen kan genindtræde i den rolle.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger:

”Lukningen af Fredericia Teater var et hårdt slag for lokalområdet, men også for udviklingen af musicalgenren i hele Danmark. Derfor er vi tilfredse med, at det nu er lykkedes at indgå en bred aftale om at sikre det økonomiske fundament under et nyt Fredericia Musicalteater, hvor også musicaludviklingscentret Uterus indgår. Med aftalen gives Fredericia Musicalteater fire år til at vise sin fremtidige bæredygtighed, og Enhedslisten ønsker Teatret og lokalområdet al det bedste med den opgave.”

Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti, siger:

”Der er et helt særligt potentiale for udvikling af scenekunsten i Fredericia med teatret, Musicalakademiet og Den Danske Scene-kunstskole. Og på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af projektet for Fredericia Musicalteater og Fredericia Kommunes engagement og økonomiske bidrag bakker vi i Det Konservative Folkeparti op om en aftale om at yde et udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Det er vigtigt for os, at der er en løbende kontrol med projektet, og at der indføres en todelt ledelse med både en økonomichef og kunstnerisk chef. Ligesom at projektets potentiale endeligt skal evalueres om det har et tilstrækkeligt højt niveau, og kan påtage sig ansvar for at udvikle musicalgenren i Danmark og dermed få status af et § 5 teater.”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet, siger:

“Det er afgørende for Socialdemokratiet, at vi har gode kulturtilbud med høj kvalitet i hele landet. Fredericia har gennem mange år opbygget et stærkt musical-miljø, og derfor er det meget glædeligt, at vi nu kan etablere et teater i Fredericia igen sammen med et bredt flertal i Folketinget. Det er et godt og gennemarbejdet arbejde, som er lavet af Fredericia Kommune og Fredericia Musicalteater, og den stærke lokale opbakning har været afgørende for, at genrejsningen har været mulig.”

Om Fredericia Musicalteater

Fredericia Musicalteater blev etableret den 14. januar 2021 med hjælp fra Fredericia Kommune, der yder det største tilskud til det ny musicalteater. Teatret får til huse i teaterbygningen i Fredericia.

Fra 2021 skal Fredericia Musicalteater producere og præsentere et musicalrepertoire. Forestillingerne kan bestå af både nye produktioner og genopsætninger af repertoiret fra det tidligere Fredericia Teater, og teatret skal også producere musicals for børn.

Som en del af aftalen modtager musicaludviklingscentret Uterus 700.000 kr. i samme periode til videreførelse af sine aktiviteter. Udviklingscentret drives af Fredericia Musicalteater i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole.

Som grundlag for tilskudsudbetalingen i udviklingsperioden 2021-2024 indgås en udviklingsaftale mellem Kulturministeriet, Fredericia Kommune og Fredericia Musicalteater.

I udviklingsperioden vil Kulturministeriet følge teatrets udvikling tæt. I løbet af udviklingsperioden skal Fredericia Musicalteater evalueres med henblik på, at teatret kan blive omfattet af scenekunstlovens § 5.