gdpr

Dataansvarlig

Fredericia Musicalteater er ansvarlig for behandlingen af dine persondata.

Formål

I forbindelse med køb her på hjemmesiden registrerer Fredericia Musicalteater følgende data:

Navn, adresse, postnummer/by, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om hvilke billetter og evt. tilvalgsvarer der er bestilt/købt samt hvis du har givet samtykke/permission til vi må sende dig nyhedsbreve.

Formålet med registreringen er at kunne levere de bestilte/købte varer og ydelser. Endvidere vil ordredata indgå i almindelig statistikudarbejdelse.

Kontakt dataansvarlig

Du kan til en hver tid anmode om indsigt af dine persondata som Fredericia Musicalteater har registeret på dig. Anmodningen sker ved at kontakte Fredericia Musicalteater via e-mail: info@fredericiamusicalteater.dk

Data gemmes i en periode på op til fem år. Herefter anonymiseres data.

Nyhedsbrevsmodtagere anonymiseres ikke før nyhedsbrevsmodtagelsen afmeldes. Afmelding kan ske ved at kontakte Fredericia Musicalteater via e-mail: info@fredericiamusicalteater.dk

Ved anmodning om sletning af vores registreringer vil anmodningen indenfor en kalenderuge efterkommes i form af en anonymisering af data. Ikke anonymiserede sikkerhedskopier af data vil eksistere i en periode op til 90 dage efter at anmodningen er efterkommet

Ønsker du at indgive en klage over behandlingen af dine persondata hos Fredericia Musicalteater, gøres dette via Datatilsynet – www.datatilsynet.dk